logo

ที่เที่ยว

ที่เที่ยว

เมื่อจังหวัดที่เคยเป็น “ทางผ่าน” อยากชวนคุณมาหา มาค้น มาพบ มาตกหลุมรักกับหลากหลายที่เที่ยว

ทั้งที่เป็นธรรมชาติ กับการเป็นลานเกษตร แหล่งปลูกพืชผักผลไม้ชั้นนำของประเทศ ชุมชนท้องถิ่น

ที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมไทย จีน มอญ ชิ้นส่วนทางประวัติศาสตร์

ที่ดำเนินมาตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร์ ปิดท้ายด้วยที่เที่ยวสไตล์ลี้ลับชวนหลอน

ที่เราอยากชวนทุกคน “มาหาสมุทรสาคร” สุดแล้วแต่ความชอบและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน

บ้านลือประเสริฐริมน้ำ

  บ้านเลขที่ 229 ถนนถวายเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสีขาวสง่าสวยงาม อายุกว่า 100 ปี ตัวบ้านยื่นไปในแม่น้ำ หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน...

บ้านมณีรัตน์

บ้านเลขที่ 354 ถนนถวาย เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวขนาดใหญ่ อายุกว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน หลังคาทำเป็นจั่วคู่และมีจั่วแบบสมัยใหม่...

บ้านเรือนไทยเก่าในซอยโรงเจ

บ้านเลขที่ 212 อยู่ในซอยโรงเจเช็งเฮียงตั๊ว เป็นเรือนไทยชั้นเดียวทำด้วยไม้สักทั้งหลัง อายุกว่า 80 ปี มีรูปแบบแปลกตากว่าเรือนพื้นถิ่นหลังอื่น ๆ...

ตึกแถวบริเวณตลาดสดเทศบาล

ตั้งอยู่ริมถนนถวายใกล้กับสี่แยกตลาดสดเทศบาล เป็นตึกแถวสองชั้น อายุกว่า 50 ปี ตัวตึกมีดาดฟ้า ไม่มีส่วนที่เป็นหลังคามุงกระเบื้อง มีกันสาดคอนกรีตยื่นออกมาเหนือหน้าต่างบริเวณชั้นสอง ซึ่งนับเป็นตึกแถวชุดแรก ๆ...

บ้านศิลาสุวรรณ

บ้านเลขที่ 678 ถนนถวาย เป็นบ้านไม้สองชั้นสีเขียว สวยงามโดดเด่นน่าชม อายุกว่า 90 ปี หันหน้าหาถนน...

วัดนักบุญอันนา

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431 สมัยรัชกาลที่ 5 โดยการนำของบาทหลวงปีโอ ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นวัดของชาวคริสตัง (โรมันคาทอลิค)...

อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม

สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยความร่วมมือร่วมใจและเงินบริจาคของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539...

ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ศาลเจ้าที่สวยงามและเก่าแก่ประมาณ 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลมีเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลางพร้อมและเทพบริวารอีก 2 องค์ ด้านขวามีปรมจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์จีน 5...

ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย

ศาลเจ้าจีนไหหลำ เก่าแก่กว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลมีเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย โดยแปลเป็นไทยว่า “เจ้าแม่ท้ายน้ำ” ซึ่งเป็นที่นับถือของคนเดินเรือชาวไหหลำ...

ล้งกะปิ

บ้านเลขที่ 421-422 ถนนถวาย เป็นเรือนไม้แบบล้งมุงหลังคาด้วยจาก ดูแปลกตาย้อนยุค อายุกว่า 60 ปี หันหน้าหาถนนโดยอยู่ฝั่งถนนที่ไม่ติดกับแม่น้ำท่าจีน...

โรงเรียนทัสนะธรรมวิทยา

บ้านเลขที่ 189 ถนนถวาย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นสีเหลืองสวยงามน่าชม อายุกว่า 60 ปี หันหน้าหาถนนโดยอยู่ฝั่งถนนที่ไม่ติดกับแม่น้ำท่าจีน ตรงกลางอาคารมีมุขยื่นออกมารองรับด้วยเสาปูน...

ศาลเจ้าแม่เมืองสมุทร

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดช่องลม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 หันหน้าสู่ปากอ่าวไทย ภายในศาลเจ้ามีเจ้าแม่เมืองสมุทร หรือเจ้าแม่เทียนโฮ่ว เป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลาง ด้านขวามีพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์...