ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ศาลเจ้าที่สวยงามและเก่าแก่ประมาณ 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลมีเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลางพร้อมและเทพบริวารอีก 2 องค์ ด้านขวามีปรมจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์จีน 5 องค์ และด้านซ้ายมีเทพเจ้าอาม๊าหรือเทียนโฮ่ว รวมทั้งมีแม่พิมพ์ไม้แกะสลักตัวอักษรจีนที่มีการแกะสลักคำว่า “เล่งเกียฉู่ (龍仔厝)” ที่แปลว่า “บ้านลูกมังกร” ซึ่งเป็นชื่อภาษาจีนของท่าฉลอมไว้ด้วย

เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ กล้าหาญทรงคุณธรรม และเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือสูงสุด โดยเป็นบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงตามเรื่องราวในวรรณกรรมสามก๊ก ชาวจีนก่อนออกเดินทางไปค้าขายต่างประเทศมักนิยมบูชาเทพเจ้ากวนอู