ตึกแถวบริเวณตลาดสดเทศบาล

ตั้งอยู่ริมถนนถวายใกล้กับสี่แยกตลาดสดเทศบาล เป็นตึกแถวสองชั้น อายุกว่า 50 ปี ตัวตึกมีดาดฟ้า ไม่มีส่วนที่เป็นหลังคามุงกระเบื้อง มีกันสาดคอนกรีตยื่นออกมาเหนือหน้าต่างบริเวณชั้นสอง ซึ่งนับเป็นตึกแถวชุดแรก ๆ ที่สร้างขึ้นที่ท่าฉลอม ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของท่าฉลอม มีทั้งโรงหนัง โรงฝิ่น สถานีตำรวจ และคลินิก เป็นต้น แต่ต่อมาเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2500 จึงสร้างบ้านเรือนบริเวณนี้ขึ้นมาใหม่เป็นตึกแทนของเดิมที่เป็นไม้ซึ่งถูกไฟไหม้ไป ตึกแถวบางหลังมีจารึกข้อความอยู่เหนือกันสาด เช่นจารึกว่า “ตลาดเทศบาล และปี พ.ศ. 2503”  “1958 (ซึ่งคงเป็น ค.ศ. 1958 ที่ตรงกับ พ.ศ. 2501) และ “มีอำพล (โดยเป็นตึกของตระกูลมีอัมพลซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งในท่าฉลอม)”

หมายเหตุ : เปิดให้ชมแค่ด้านนอกPosted

in

by

Tags: