ศาลเจ้าแม่เมืองสมุทร

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดช่องลม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 หันหน้าสู่ปากอ่าวไทย ภายในศาลเจ้ามีเจ้าแม่เมืองสมุทร หรือเจ้าแม่เทียนโฮ่ว เป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลาง ด้านขวามีพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ และด้านซ้ายมีเทพเจ้าแปะกง เจ้าแม่เทียนโฮ่วมีประวัติโดยย่อว่า ท่านเป็นผู้หญิงที่เฉียวฉลาดและมีพลังจิตสูง เกิดในมณฑลฮกเกี้ยน ครั้งหนึ่งพี่ชายของนางซึ่งเป็นชาวเรือได้ประสบคลื่นพายุใหญ่ในทะเล นางทราบด้วยพลังจิต จึงได้ใช้พลังจิตนำเรือพี่ชายพ้นจากพายุและกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย จึงเป็นที่เลื่องลือและนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนเดินเรือและชาวประมง