logo

บ้านศิลาสุวรรณ

บ้านเลขที่ 678 ถนนถวาย เป็นบ้านไม้สองชั้นสีเขียว สวยงามโดดเด่นน่าชม อายุกว่า 90 ปี หันหน้าหาถนน อยู่ฝั่งที่ไม่ติดกับแม่น้ำท่าจีน เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลัง เดิมเป็นบ้านไม้เรือนไทย แบบยกใต้ถุนสูง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อมาได้บูรณะใหม่ให้เป็นบ้านสองชั้นดังที่เห็นในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นเรือนไทยประยุกต์ประดับด้วยไม้ฉลุลวดลายแบบเรือนขนมปังขิง ส่วนหลังคาทรงมนิลา มุงด้วยกระเบื้องว่าว เจ้าของบ้านเดิมคือ คุณสนอง ศิลาสุวรรณ ถึงแก่กรรมแล้ว และคุณวีณา ศิลาสุวรรณ บุตรสาวคุณสนองเป็นเจ้าของบ้านคนปัจจุบัน บรรพบุรุษของคุณวีณา ศิลาสุวรรณ เคยทำงานที่พระที่นั่งวิมานเมฆ และชื่นชอบที่นั่นมาก จึงได้รับแรงบันดาลใจที่จะสร้างบ้านหลังนี้เลียนแบบพระที่นั่งวิมานเมฆ บ้านหลังนี้เป็นเรือนขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของท่าฉลอมที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความเจริญมั่งคั่งของชุมชนท่าฉลอมในอดีต นอกจากนี้ คุณกฤษณา อโศกสิน นักเขียนนวนิยายชื่อดัง ซึ่งเป็นหลานตาของเจ้าของบ้านเดิม เคยมาพำนักอยู่และได้เขียนไว้ในนวนิยายเรื่องน้ำท่วมเมฆ จึงทำให้มีเรื่องราวที่น่าค้นหามากมายอยู่ในบ้านหลังนี้

หมายเหตุ : เปิดให้ชมแค่ด้านนอก


Comments are closed.