บ้านมณีรัตน์

บ้านเลขที่ 354 ถนนถวาย เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวขนาดใหญ่ อายุกว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน หลังคาทำเป็นจั่วคู่และมีจั่วแบบสมัยใหม่ ส่วนชานนอกบ้านและบริเวณข้างบ้านที่เป็นครัวเป็นการต่อเติมภายหลัง แต่เดิมเป็นเรือนของขุนสมุทรมณีรัตน์และอยู่ติดแม่น้ำ ต่อมามีดินงอกจึงได้ถมที่ดินงอกและสร้างบ้านอีกสองหลังบริเวณนั้น รูปแบบของเรือนไม้นั้น ผนังตีไม้ฝาซ้อน ด้านหน้าบ้านเป็นประตูบานเฟี้ยมแบบลูกฟักที่มีลายสลักพันธุ์พฤกษา ซึ่งเป็นลวดลายเช่นเดียวกันกับช่องลมเหนือบานเฟี้ยม ภายในเรือนเดิมมีการแบ่งห้องเป็นสองฝั่ง มีป้ายอักษรจีนซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นป้ายชื่อร้านค้าในสมัยก่อน ส่วนด้านหลังบ้านและด้านข้างที่ต่อยื่นออกไปคือบริเวณที่เป็นครัวและห้องอาหารนั้นผนังตีไม้ฝาแบบสลับPosted

in

by

Tags: