logo

ที่เรียนรู้

ที่เรียนรู้

เรียนรู้ความคิดชุมชน วิถีที่สร้างสรรค์ สืบทอดอัตลักษณ์ของการใช้ชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

เพื่อคุณค่าจะไม่ถูกละทิ้ง หล่นหายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการเรียนรู้

จึงเป็นการทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ ในทุกขั้นตอนที่ลงมือสัมผัส

คือการได้ซึมซับความสวยงามของวิถีชุมชน เป็นการใช้ใจในการท่องเที่ยว

ใช้ใจทำความรู้จักแหล่งท่องเที่ยว ผู้คน ที่เรามาพบปะ เยี่ยมเยือน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน      

ขนมเทียนโบราณ พี่อุ๊

กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำขนมเทียนสูตรโบราณโดยพี่อุ๊ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การห่อ และการนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทราบขั้นตอนการทำและได้ลองห่อขนมเทียน หลังเสร็จกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ชิมและได้รับขนมเทียนจำนวนหนึ่งกลับบ้านด้วย ท่าฉลอมในอดีตเป็นชุมชนจีนขนาดใหญ่ จึงมีการถ่ายทอดการทำขนมเทียนเพื่อใช้ไหว้ในเทศกาลจีนต่าง ๆ...

กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนู น้าป้อม

กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำกระถางต้นไม้ด้วยผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วโดยน้าป้อม ตั้งแต่การเตรียมผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วและน้ำปูนซีเมนต์ที่ใช้ชุบ การชุบผ้าขนหนูลงในน้ำปูนซีเมนต์ การใส่ผ้าลงในแบบเพื่อขึ้นรูปเป็นกระถาง และการลงสีที่กระถางผ้าซึ่งแห้งและแข็งตัวแล้วให้มีลวดลายและสีสันที่สวยงาม น้าป้อมซึ่งเป็นคนท่าฉลอมและเป็นผู้หนึ่งที่นำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ประกอบกับความใส่ใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม...

ผ้ามัดย้อม พี่จิตร

กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำผ้ามัดย้อมโดยพี่จิตร ตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ และสีจากธรรมชาติที่ใช้ทำผ้ามัดย้อม การมัดผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงาม และการย้อมผ้า หลังเสร็จกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ผ้ามัดย้อมที่ตนเองได้ลงมือทำกลับบ้านไว้ใช้ด้วย...

ลูกประคบสมุนไพรโบราณ ป้าแป๊ว

กิจกรรมนี้เป็นการสอนการทำลูกประคบสมุนไพรสูตรโบราณโดยป้าแป๊ว ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การห่อลูกประคบ การนึ่งลูกประคบ และการใช้ลูกประคบนวดประคบรักษาอาการปวดเมื่อย ลดอาการบวมอักเสบของกล้ามเนื้อ และช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดี หลังเสร็จกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับลูกประคบที่ตนเองได้ลงมือทำกลับบ้านเพื่อนำไปทดลองใช้...

เรือฉลอมจำลอง ป้าแจง

กิจกรรมนี้เป็นการสอนประกอบเรือฉลอมจำลองโดยป้าแจง ตั้งแต่การแนะนำลักษณะและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเรือฉลอม จากนั้นจึงนำชิ้นส่วนประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นเรือฉลอม หลังเสร็จกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเรือฉลอมจำลองที่ตนเองได้ประกอบกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วย ในอดีต ท่าฉลอมเป็นพื้นที่ที่มีเรือฉลอมจอดอยู่จำนวนมาก...