logo

ที่เรียนรู้

ที่เรียนรู้

เรียนรู้ความคิดชุมชน วิถีที่สร้างสรรค์ สืบทอดอัตลักษณ์ของการใช้ชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

เพื่อคุณค่าจะไม่ถูกละทิ้ง หล่นหายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการเรียนรู้

จึงเป็นการทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ ในทุกขั้นตอนที่ลงมือสัมผัส

คือการได้ซึมซับความสวยงามของวิถีชุมชน เป็นการใช้ใจในการท่องเที่ยว

ใช้ใจทำความรู้จักแหล่งท่องเที่ยว ผู้คน ที่เรามาพบปะ เยี่ยมเยือน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน      

ขนมเทียนโบราณ พี่อุ๊

สอนทำขนมเทียนสูตรโบราณโดยพี่อุ๊ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การห่อ และการนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทราบขั้นตอนการทำและได้ลองห่อขนมเทียน

กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนู น้าป้อม

กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำกระถางต้นไม้ด้วยผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วโดยน้าป้อม ตั้งแต่การเตรียมผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วและน้ำปูนซีเมนต์ที่ใช้ชุบ การชุบผ้าขนหนูลงในน้ำปูนซีเมนต์

ผ้ามัดย้อม พี่จิตร

กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำผ้ามัดย้อมโดยพี่จิตร ตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ และสีจากธรรมชาติที่ใช้ทำผ้ามัดย้อม การมัดผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงาม

ลูกประคบสมุนไพรโบราณ ป้าแป๊ว

กิจกรรมนี้เป็นการสอนการทำลูกประคบสมุนไพรสูตรโบราณโดยป้าแป๊ว ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การห่อลูกประคบ การนึ่งลูกประคบ

เรือฉลอมจำลอง ป้าแจง

กิจกรรมนี้เป็นการสอนประกอบเรือฉลอมจำลองโดยป้าแจง ตั้งแต่การแนะนำลักษณะและชิ้นส่วนต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นเรือฉลอม