ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย

ศาลเจ้าจีนไหหลำ เก่าแก่กว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลมีเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย โดยแปลเป็นไทยว่า “เจ้าแม่ท้ายน้ำ” ซึ่งเป็นที่นับถือของคนเดินเรือชาวไหหลำ และมักเรียกเป็นภาษาไทยว่า “เจ้าแม่ทับทิม” เนื่องจากมีเครื่องประดับประจำองค์เป็นพลอยสีแดง เป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลาง ด้านขวามีเทพเจ้าปุนเถ้ากง และด้านซ้ายมีเทพเจ้ากวนอูและบริวาร รวมทั้งมีกระถางธูปและเกี้ยวอัญเชิญที่เก่าแก่กว่า 100 ปี  ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีงานแห่เจ้าแม่และพิธีลุยไฟ

เจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ยมีประวัติโดยย่อว่า จุ๊ยบ๋วยเนี้ยเป็นเทพหญิงที่สิงสถิตในขอนไม้ โดยมีชาวประมงแซ่พัวเดินเรือจับปลา วันหนึ่งขณะลากแหพบว่าแหมีน้ำหนักมาก คิดว่าคงได้ปลามากมาย แต่ปรากฏว่ามีขอนไม้ท่อนหนึ่งมาติดแทน เมื่อโยนทิ้งไปและหว่านแหอีกครั้ง ขอนไม้ท่อนนั้นก็ติดกลับมาเช่นเดิม จึงอธิษฐานให้ตนจับปลาได้จำนวนมาก หากสำเร็จตามคำขอ จะนำขอนไม้ไปแกะสลักเป็นรูปเพื่อบูชา เมื่อคำขอของเขาสัมฤทธิ์ผล เขาจึงนำขอนไม้ดังกล่าวกลับบ้าน แต่เมื่อถึงบ้านแล้วกลับทิ้งขอนไม้ให้ตากแดดตากฝน ต่อมามีการย้ายขอนไม้ไปไว้หน้าเล้าหมู หลังจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาด หมูเล้านั้นตายอย่างไม่ทราบสาเหตุ อีกทั้งหากใครลบหลู่ขอนไม้ล้วนมีอันเป็นไปทั้งสิ้น ชาวประมงแซ่พัวจึงตระหนักได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของขอนไม้ และทำการขอขมาแล้วนำมาแกะสลักตามที่เคยสัญญาไว้