logo

ที่ช้อปปิ้ง

ที่ช้อปปิ้ง

รวมสถานที่ “ช้อปปิ้ง” ของสมุทรสาคร ตั้งแต่ตลาดชุมชนจนถึงห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น

กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลาย ที่ซื้อให้ตัวเองก็ถูกใจ

ซื้อเป็นของฝากเมื่อไรก็ถูกใจผู้รับ

ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์

ตลาดริมคลองถูกตั้งขึ้น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนและวิถีชีวิตของคนที่นี่ ผ่านสินค้าหลากชนิดให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้เลือกซื้อหาในราคาประหยัด