logo

Category : เทศกาลประจำปี

11 ส.ค. 2019

ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจ สมุทรสาคร

ตรงกับ วันที่ 1 เดือน 9 ถึงวันที่ 9 เดือน 9 ตามจันทรคติ ของปฏิทินจีน ตรงกับเดือน 11 เดือนตุลาคม ตามปฏิทินสากล เป็นงานบุญสำคัญและยิ่งใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร

11 ส.ค. 2019

ประเพณีล้างเท้าพระ ตักบาตรดอกไม้

จัดขึ้นในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 11 ประเพณีของชาวรามัญ ที่สืบทอดกันมายาวนาน

11 ส.ค. 2019

งานประเพณี ตักบาตรน้ำผึ้ง

จัดขึ้นช่วงเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวรามัญ โดยเชื่อสืบต่อกันว่า การทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จะมีอานิสงส์มาก อุดมไปด้วยโชคลาภ

11 ส.ค. 2019

ศึกเรือยาว ชิงจ้าวสายน้ำ สนามที่ 1 คลองตาขำ จังหวัดสมุทรสาคร

การแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

23 ต.ค. 2018

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครคือ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสมุทรสาคร เป็นที่เคารพนับถือ ก่อให้เกิดประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนาน