logo

ประเพณีล้างเท้าพระ ตักบาตรดอกไม้

จัดขึ้นในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 11 ประเพณีของชาวรามัญ ที่สืบทอดกันมายาวนาน เรื่องเล่าตั้งแต่สมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จขึ้นไปเทศน์โปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเมื่อเสด็จกลับลงมาในวันออกพรรษา บรรดาเทพยดาบนชั้นฟ้า และมนุษย์ ต่างยินดีมาเข้าเฝ้า กราบรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติ ต่างนำดอกไม้ ธูปเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชา และล้างพระบาท เป็นการแสดงความนอบน้อม เคารพบูชาสูงสุดต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพาน ชาวมอญจึงจัดประเพณีล้างเท้าพระ ตักบาตรดอกไม้ ถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
ประเพณีจะเริ่มในช่วงประมาณบ่ายสามโมง เมื่อเสียงระฆังของวัดลั่นบอกสัญญาณ ชาวรามัญ ในชุดงานบุญประจำชาติ ผู้หญิงใส่เสื้อแขนกระบอกสามส่วน นุ่งผ้าถุง ผมเกล้ามวย ห่มสไบมอญ ผู้ชายชาวมอญสวมเสื้อคอกลม แขนยาวแขนสั้นก็ได้ นุ่งผ้าลอยชายพาดผ้าขาวม้า หรือสไบ ก็จะมาพร้อมกันที่วัด ในมือถือโถน้ำบริสุทธิ์ และ ดอกไม้สดหลากสี นั่งเรียงรายไปตามทาง ปูผ้าขาว หรือผ้าเช็ดหน้ากับพื้น เมื่อพระสงฆ์เดินย่ำลงที่ผ้าตรงหน้า ก็กล่าวนิมนต์ ให้หยุดเพื่อล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ และถวายดอกไม้สด จากนั้นก็จะพากันขึ้นไปฟังเทศน์มหาชาติ บนศาลาวัด เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ การล้างเท้าพระมีความเชื่ออีกนัยยะหนึ่งว่า เป็นการชำระล้างความไม่ดี สิ่งเลวร้ายออกไปให้หมดสิ้น เพื่อชีวิตจะมีแต่ความสุข ความเจริญ

Comments are closed.