ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจ สมุทรสาคร

ตรงกับ วันที่ 1 เดือน 9 ถึงวันที่ 9 เดือน 9 ตามจันทรคติ ของปฏิทินจีน ตรงกับเดือน 11 เดือนตุลาคม ตามปฏิทินสากล เป็นงานบุญสำคัญและยิ่งใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร พุทธบริษัททั้งชาวจีน และชาวไทย จะละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการละบาป ละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ บำรุงกายใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เสริมสร้างบุญกุศลให้กับตนเองและครอบครัว สมัยใหม่นี้ก็ถือเป็นการล้างพิษ ให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

และการได้กราบไหว้เทพเจ้า 9 ศาล ก็เหมือนเป็นการนอบน้อมกายใจ เคารพเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีฤทธิ์เดช อำนาจบารมี ในช่วงร่างกายและจิตใจของเราสะอาด บริสุทธิ์ ถือว่าได้บุญเพิ่มมากขึ้น สมุทรสาคร เป็นแผ่นดิน ท่าจีน มีความงดงามของการผสมผสานชาติพันธุ์ไทยจีน มานับเวลาเนิ่นนาน จึงไม่ผิดหากจะกล่าวว่า สมุทรสาคร เป็นหนึ่งแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน มีศาลเจ้าที่ได้รับการกล่าวขาน เรื่องความเก่าแก่ ศักดิ์สิทธิ์ และความมีพระเมตตาขององค์เทพเจ้าอยู่มากมาย ทั้งในสมุทรสาคร ท่าจีนในอดีต และท่าฉลอม เมืองแห่งลูกมังกร

การไหว้เจ้า 9 ศาล เริ่มต้นที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประจำจังหวัดสมุทรสาคร,โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร,ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย,ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก,ศาลเจ้าพ่อกวนอู ท่าฉลอม,ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย ท่าฉลอม,โรงเจเชงเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม,ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม,อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม ครบจบด้วยความอิ่มเอิบใจ รับบุญไปเต็มๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เครดิตภาพ ขอบคุณ MThai โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร และ ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย


Posted

in

by

Tags: