ศึกเรือยาว ชิงจ้าวสายน้ำ สนามที่ 1 คลองตาขำ จังหวัดสมุทรสาคร

การแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ปีนี้ จัดในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงใส่พระทัยในงานด้านการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย จังหวัดสมุทรสาคร อบต.ชัยมงคล ประชาชนตำบลคลองตาขำ จึงฟื้นฟูประเพณีการแข่งเรือยาว วิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งน้ำ โดยเลือกคลองตาขำ ที่มีความสวยงาม และเป็นสายน้ำแห่งชีวิตของชุมชนมาตั้งแต่เก่าก่อน
การแข่งเรือยาว คลองตาขำ ตำบลชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสนามที่ 1 จาก 11 สนาม ของศึกเรือยาว ชิงจ้าวสายน้ำ ซึ่งถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แบ่งการแข่งขันออกเป็น เรือ 5 ฝีพาย ประเภทประชาชน (เรือแข่งภายในจังหวัดสมุทรสาคร) และ เยาวชน, เรือ 30 ฝีพายประเภทเรือขุด,เรือ 30 ฝีพายแบบ Open,เรือ 55 ฝีพาย ประเภทเรือขุด และกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันโล้กระทะ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี และประชาชนทั่วไป
ประชาชนสามารถเข้าชมความตื่นเต้น สนุกสนาน เร้าใจของการแข่งขัน ได้ที่ คลองตาขำ หรือ ชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สอบถามข้อมูล วันเวลาการแข่งขันแต่ละปี ได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล และ Facebook ศึกเรือยาว ชิงจ้าวสายน้ำ ไทยพีบีเอสPosted

in

by

Tags: