เก๋งจีน วางป้ายวิญญาณ โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว

ไหว้เทพเจ้าในโรงเจแล้ว เดินไปทางด้านหลัง มีเก๋งจีนวางป้ายวิญญาณเก่าแก่ แท่นวางป้ายวิญญาณวาดลวดลายพู่กันจีน บนแท่นวางแผ่นป้ายวิญญาณบรรพชนชาวท่าฉลอมจำนวนมาก สลักเสลาสวยงาม เป็นธรรมเนียมเคารพแบบจีน แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ชาวจีนโพ้นทะเลนั่งเรือสำเภาห่างจากบ้านเกิด มาก่อร่างสร้างตัว ด้วยความมุ่งมั่น ส่งทอดต่อให้ลูกหลาน ศิลปะความงดงามของป้ายวิญญาณ นอกจากถ่ายทอดความกตัญญูรู้คุณ ยังบอกเล่า ฐานะความเจริญรุ่งเรืองของท่าฉลอมในยุคนั้นอีกด้วย