logo

ล้งคุณประกิต

บ้านเลขที่ 743 ถนนถวาย เป็นเรือนไม้แบบล้งมุงหลังคาด้วยจาก ดูแปลกตาย้อนยุค อายุกว่า 100 ปี หันหน้าหาถนนโดยอยู่ฝั่งถนนที่ติดกับแม่น้ำท่าจีน มีหน้าจั่วและโครงสร้างที่ใช้ไม้ไผ่เป็นขื่อคานสลับทับซ้อนกันสวยงาม เป็นล้งของคุณประกิต วงศ์ประยูร สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก๋ง โดยทำอาชีพการประมงสืบต่อกันมา แล้วจึงค่อยเปลี่ยนมาทำการแปรรูปสัตว์น้ำ แต่ปัจจุบันได้เลิกกิจการแล้ว จึงใช้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย (เปิดให้ชมเฉพาะด้านนอก)


Comments are closed.