logo

บ้านเรืออุดม

บ้านเลขที่ 359 ถนนถวาย เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสีขาวและตัดขอบด้วยสีเขียวตั้งบนเสาสูงซึ่งดูสวยงามสะดุดตา อายุกว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ตีไม้ฝาเรียงกันในแนวนอนแบบซ้อนเกล็ด บ้านได้รับการต่อเติมหลายครั้ง ทางเข้าบ้านมีลักษณะเป็นตรอกยาวซึ่งมีห้องให้เช่าอยู่สองฝั่ง ห้องเช่าช่วงต้นตรอกถูกไฟไหม้และรื้อถอนไป เป็นบ้านของคุณอุดม ตู้จินดา โดยมีหลวงพัฒนการภักดี (หรั่ง ตู้จินดา) ซึ่งเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลท่าฉลอมคนแรก เป็นปู่ทวด คุณอุดมเป็นอดีตรองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ตอนหนุ่ม ๆ ได้รับมรดกเป็นเรือประมงจากคุณพ่อ จึงได้ทำกิจการประมงที่ใช้ชื่อว่า “อุดมพานิช” ควบคู่ไปกับงานราชการประจำด้วย นอกจากนี้ คุณอุดมยังมีภรรยาเป็นชาวอังกฤษโดยแต่งงานกันเมื่อตอนที่ไปเรียนกฎหมายที่อังกฤษ จึงทำให้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายอยู่ในบ้านหลังนี้


Comments are closed.