logo

ห้องแถวตรอกดาราศิลป์

ตั้งอยู่ในตรอกดาราศิลป์ซึ่งอยู่ริมถนนถวายฝั่งติดกับแม่น้ำท่าจีน เป็นห้องแถวให้เช่ายาวตลอดแนวตรอกทั้งสองฝั่ง ยังคงมีสภาพบรรยากาศของชุมชนห้องเช่าในอดีตที่หลายคนอาจไม่เคยสัมผัส อายุกว่า 60 ปี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นห้องแถวสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ มีเพียง 9 ห้องที่เป็นห้องแถวชั้นเดียว หน้าตรอกดาราศิลป์มีตึกแถวสองชั้น โดยตึกห้องหนึ่งตรงทางเข้าตรอกเคยเปิดเป็นร้านถ่ายภาพชื่อ “ดาราศิลป์” อันเป็นที่มาของชื่อตรอกนี้ ห้องแถวในตรอกดาราศิลป์มีการสร้างเพิ่มขึ้นหลายครั้ง โดยครั้งแรกสร้างหลังเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ท่าฉลอมเมื่อ พ.ศ. 2500 (เปิดให้ชมเฉพาะด้านนอก)


Comments are closed.