ขนมเทียนโบราณ พี่อุ๊

กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำขนมเทียนสูตรโบราณโดยพี่อุ๊ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การห่อ และการนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทราบขั้นตอนการทำและได้ลองห่อขนมเทียน หลังเสร็จกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ชิมและได้รับขนมเทียนจำนวนหนึ่งกลับบ้านด้วย

ท่าฉลอมในอดีตเป็นชุมชนจีนขนาดใหญ่ จึงมีการถ่ายทอดการทำขนมเทียนเพื่อใช้ไหว้ในเทศกาลจีนต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่น พี่อุ๊ซึ่งเป็นคนท่าฉลอมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดการทำขนมเทียนดังกล่าว ปกติพี่อุ๊จะทำขนมเทียนขายเฉพาะช่วงตรุษจีนและสารทจีน ครั้งหนึ่งทำเป็นหมื่น ๆ ลูก ขนมเทียนของพี่อุ๊เป็นที่เลื่องชื่อในเรื่องความอร่อยและประณีต


Posted

in

by

Tags: