logo

บ้านเรืออุดม

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 359 ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสีขาวยกพื้นสูงซึ่งดูสวยงามสะดุดตา อายุกว่า 100 ปี อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน เป็นบ้านของคุณลุงอุดม ตู้จินดา ซึ่งมีหลวงพัฒนการภักดี (หรั่ง ตู้จินดา) ประธานกรรมการสุขาภิบาลท่าฉลอมคนแรก เป็นปู่ทวด คุณลุงอุดมและครอบครัวยังคงมาพักผ่อนที่บ้านนี้ในช่วงเสาร์-อาทิตย์ แต่ก็เปิดส่วนหนึ่งของบ้านให้เป็นโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ ความเรียบง่าย และความร่มรื่นริมฝั่งแม่น้ำ

บ้านเรืออุดมตั้งอยู่ประมาณกึ่งกลางระหว่างหัวบ้านและท้ายบ้านของท่าฉลอม ทำให้สะดวกในการเดินหรือถีบจักรยานเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในบริเวณถนนถวายซึ่งเป็นถนนเส้นแรกของท่าฉลอมโดยชาวท่าฉลอมได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 สองฝั่งของถนนถวายตลอดเส้นทางมีบ้าน ร้านค้า ชุมชน ศาลเจ้า และวัดที่ยังคงพอทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตชุมชนและเรื่องราวในอดีตของท่าฉลอมซึ่งเป็นชุมชนจีนและชุมชนประมงที่ใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย

Comments are closed.