logo

สมุทรสาคร จัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2562

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เริ่มครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2508 ด้วยความเชื่อ ความศรัทธาทำให้ขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี ปีนี้จัดภายใต้ชื่องาน “เทิดทูนองค์ราชันย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ สมุทรสาครร่วมใจสามัคคี ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาครรุ่งเรือง เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร”

ขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองทางน้ำ หนึ่งเดียวในประเทศไทย มีขึ้น ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยริ้วขบวนทางเรือ จะจัดแต่งอย่างสวยงาม ล่องไปตามแม่น้ำท่าจีน ขึ้นฝั่งสองแห่ง ที่ท่าฉลอม กับฝั่งมหาชัย

ประเพณีแลกธูปมงคล ชาวบ้านจะออกมารอรับขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมือง จุดธูปเพื่อกราบไหว้สักการะขอพร แล้วสลับสับเปลี่ยนธูปจากกระถางในริ้วขบวน นำธูปกลับเข้าบ้านไปบูชา ชาวสมุทรสาคร ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของครอบครัว และปีหนึ่งจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วม ชมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เพื่อเป็นสิริมงคล ได้ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 และร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองได้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 วันเปิดงาน อัญเชิญตะเกียงเทพยดาฟ้าดินขึ้นสู่ยอดเสามังกร อัญเชิญพระพุทธรูป กระถางธูปเจ้าพ่อหลักเมือง มาประดิษฐานบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองให้ประชาชนได้สักการะบูชา ทั้งทางน้ำ ทางบก

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วันคล้ายวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมือง จะมีการแจกหมี่เจ สิริมหามงคล ที่ริม
เขื่อนใกล้กับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ขอบคุณ วีดีโอต้นฉบับ จาก มหาชัย เคเบิล ทีวี

Comments are closed.