logo

ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ความวิจิตรของสิ่งก่อสร้างหลากเอกลักษณ์ของหลายเชื้อชาติ

ศิลปะที่เล่าเรื่องราวของกระเบื้องเก่าแก่ ช่อฟ้า ใบระกา ป้อมปราการ และนานาอัตลักษณ์ของสถานที่สำคัญ

รวมถึงบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ และประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอด

ส่งต่อยาวนานนับร้อยปี บนศรัทธาทอันเข้มแข็งของชาวสมุทรสาคร

วัดแหลมสุวรรณาราม

“วัดหัวบ้าน” ตั้งอยู่ต้นถนนถวาย ไม่ทราบว่าสร้างเมื่อใด แต่มีบันทึกเกี่ยวกับวัดนี้ในสมัยรัชกาลที่ 3  อุโบสถไม้เก่าแก่และสวยงามด้วยศิลปะจีนผสมไทยอย่างลงตัว

ท่าฉลอม

สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของสยามประเทศ ที่เที่ยวย่านชุมชน และเมืองเก่าซึ่งคงอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย-จีน วิถีประมง และชุมชนริมน้ำอย่างเข้มข้น

วัดใหญ่จอมปราสาท

ความสงบงามแห่งวิถีชีวิตสุดคลาสสิกของบ้านท่าจีนนี้ ไม่ได้ถือกำเนิดในยุครัตนโกสินทร์ แต่มีมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี นับตั้งแต่สมัยอยุธยา