วัดสุทธิวาตวราราม

เดิมชื่อ “วัดท้ายบ้าน” เพราะอยู่ช่วงท้ายบ้านของท่าฉลอม วัดนี้อยู่ตรงบริเวณปากอ่าวซึ่งมีลมแรงพัดเข้ามา ต่อมาจึงเรียกว่า “วัดช่องลม” ถือว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ. 2519 รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนามวัดใหม่ว่า  “วัดสุทธิวาตวราราม” ซึ่งมีความหมายว่า “วัดลมล้วน ๆ” ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามหลวงพ่อหินแดงเป็นประธาน ซึ่งสร้างจากหินทรายแดงที่อาจเก่าถึงสมัยอยุธยาตอนต้นโดยลงรักปิดทองใหม่ และมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามมาก ถัดจากอุโบสถ มีวิหารพระเทพสาครมุนีหรือหลวงปู่แก้วซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์สำคัญของวัดช่องลมที่มีคุณูปการอย่างมากกับชุมชนท่าฉลอม ในวิหารมีนกนางแอ่นมาทำรังอยู่จำนวนมาก และถ่ายมูลรดผนังเป็นลวดลายสวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจของผู้มาเยี่ยมชม

ที่หน้าวัดมีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 วัดนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากวัดไทยทั่วไป คือ มีศาลเจ้าถึง 2 แห่งอยู่ในบริเวณวัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างดีของคนไทยและคนจีนในชุมชนท่าฉลอม  ได้แก่ ศาลเจ้าแม่เมืองสมุทรซึ่งอยู่ด้านหน้าวัด และศาลเจ้าแม่กวนอิมซึ่งอยู่ด้านหลังวัด